Διεθνές Πρόγραμμα "Γαλάζια Σημαία"

Η ΕΕΠΦ χειρίζεται το διεθνές πρόγραμμα "Γαλάζια Σημαία" στην Ελλάδα από το 1992. Η "Γαλάζια Σημαία", σύμβολο ποιότητας σε πάνω από 50 χώρες σήμερα, που διαρκώς αυξάνονται, απονέμεται με αυστηρά κριτήρια σε οργανωμένες ακτές και μαρίνες που διαχειρίζονται παράκτιοι Δήμοι, ξενοδόχοι και άλλοι φορείς. Το εθελοντικό Πρόγραμμα “ΓΑΛΑΖΙΑ ΣΗΜΑΙΑ” (“BLUE FLAG”) ξεκίνησε τη δεκαετία του '80. Σήμερα συμμετέχουν στο εθελοντικό αυτό πρόγραμμα 51 χώρες από όλες σχεδόν τις ηπείρους, δηλαδή όχι μόνο της Ευρώπης. Ο υπεύθυνος σε διεθνές επίπεδο χειριστής του Προγράμματος, το Fee (Ίδρυμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης), σε συνεργασία με τους Συντονιστές των χωρών μελών του, αναμορφώνει κατά καιρούς τα κριτήρια βράβευσης, καθιστώντας συνεχώς αυστηρότερη την εφαρμογή τους, με στόχο τη βελτίωση, των συνθηκών στις ακτές και μαρίνες που βραβεύονται.

486 Ελληνικές ακτές και 12 μαρίνες κέρδισαν φέτος το διεθνές βραβείο ποιότητας “ΓΑΛΑΖΙΑ ΣΗΜΑΙΑ” - 2η η Ελλάδα Παγκοσμίως

Δείτε εδώ:

Page files: 

Οδηγίες προς τους διαχειριστές ακτών

Για τη συμπλήρωση της αίτησης υποψηφιότητας για το 2018 oι διαχειριστές των ακτών θα πρέπει να κάνουν login και να ακολουθήσουν τις οδηγίες. Η αίτηση της υποψηφιότητας για το 2018 είναι πλέον ανοικτή και οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να φροντίσουν για τη συμπλήρωσή της το αργότερο ως τις 15 Δεκεμβρίου 2017.